Skip to main content

Mindfulness yaklaşımının güçlü bir araç olduğunu ve sorumlulukla aktarılması gerektiğinin düşünüyoruz.

Bu nedenle mindfulness eğitimlerimizi verirken İngiltere Mindfulness Temelli Yaklaşımlar Birliği’nin (BAMBA) benimsediği Mindfulness Doğru Uygulama İlkelerini ve aşağıdaki prensipleri takip etmeye önem veriyoruz.

Bilim ve bilgeliğin buluşması

Tek bir yaklaşımın ve ezberin insanın karmaşıklığı ve derinliğini karşılayamayacağına inanıyoruz. Mindfulness yaklaşımını psikoloji, felsefe, nörobilim, beşeri bilimler gibi pek çok kaynaktan beslenerek ele alıyoruz.

Kanıta dayalı programlar

Alandaki gelişmeleri takip ederek kanıta dayalı, uluslararası olarak tanınan programlar sunuyoruz.  Derslerde etkisi kanıtlanmış, güvenli ve bu alanda önde gelen merkezlerin onayladığı içerikleri kullanıyoruz.

Yetkinlik

Mindfulness Hareketi platformunda eğitim veren eğitmenlerin alanlarında yetkin olmalarına, sadece eğitim ve formasyonlarına uygun eğitimler vermelerine, eğitim ya da psikoeğitim sınırlarının dışına çıkmamalarına, kendi sınırlarına dikkat etmelerine özen gösteriyoruz.

Mentorlük ve Süpervizyon

Yurtdışındaki bu konuyla ilgili araştırma yapan ve eğitim veren merkezlerle bağlantıda kalarak mentorluk ve süpervizyon almayı önemsiyoruz.

Sürekli gelişim

Hayat boyu gelişime inanıyoruz.  Müdahelenin tekniği kadar,  eğitmenin yeterliliğinin de önemli olduğunu biliyoruz.  Bu nedenle eğitmen eğitimine ve profesyonel gelişime dikkat ediyor, süpervizyon almaya önem veriyor, profesyonel eğitimler almaya devam ediyoruz.

Deneyimsellik

Mindfulness yaklaşımının faydalarının ancak pratikle gerçekleşeceğini bildiğimiz için pratikleri yapmayı önemsiyor ve eğitimlerde katılımcıları yoğun bir pratik ve deneyimsel öğrenme sürecine davet ediyoruz.

Bireysellik ve Farklılıklara Saygı

Bireysel farklılıklara, farklı fikir ve yaklaşımlara saygı duymayı önemsiyoruz.  Herkesin farklı olduğunu biliyor, insanların çok çeşitli deneyimler ve tecrübelerden geldiğini anlıyor, farklı düşüncelere ve yaklaşımlara saygı duyuyoruz.  Her katılımcı ile ihtiyacı olduğu kadar birebir ilgileniyor, bu yolculukta beraber yürümeye özen gösteriyoruz.

Sorumluluk

Mindfulnessın herkes tarafından öğrenilebilir, hem bireysel hem de toplumsal ruh sağlığını koruyucu etkileri olan, önemli bir kendimize ve başkalarına karşı duyarlı olma hareketi olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle mindfulness kavramını insanlara duyurmayı ve bu alanda sosyal sorumluluk çalışmaları yapmayı önemsiyoruz. Eğitim gruplarında muhakkak burs imkanı sağlıyoruz.

Bilgilendirme ve Şeffaflık

Katılımcıları ya da eğitimlere katılmasa bile sadece konuyla ilgi duyanları ve merak edenleri de mindfulness yaklaşımı ile ilgili aydınlatmaya ve bilgi paylaşmaya önem veriyoruz.  Bilgi vermede ve yardım etmede cömertliğe, şeffaflığa inanıyoruz.  İnternet sitesi ve sosyal medya üzerinden yaptığımız paylaşımlarda ilkeli ve şeffaf olmaya önem veriyoruz.