SIKÇA SORULAN SORULAR

Mindfulness nedir?

Mindfulness kavramı (Türkçe’de   farkındalık,  bilinçli farkındalık,  bilgece farkındalık  ya da   yargısız farkındalık  olarak da kullanılmaktadır) belirli bir tutumla farkında olma halini anlatır.

Dikkati hem kendi iç olaylarımıza, yani düşüncelerimiz, duygularımız ve bedensel hislerimize, hem de dış olaylara, yani bizim dışımızda olan bitenlere, dengeli bir şekilde verebilmek, içte ve dışta yaşananlara yargısızlıkla, kabulle, nezaket ve şefkatle yaklaşabilmek zihinsel bir beceridir.

Mindfulness hakkında daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz.

Şefkat nedir?

Mindfulness kavramı (Türkçe’de   farkındalık,  bilinçli farkındalık,  bilgece farkındalık  ya da   yargısız farkındalık  olarak da kullanılmaktadır) belirli bir tutumla farkında olma halini anlatır.

Dikkati hem kendi iç olaylarımıza, yani düşüncelerimiz, duygularımız ve bedensel hislerimize, hem de dış olaylara, yani bizim dışımızda olan bitenlere, dengeli bir şekilde verebilmek, içte ve dışta yaşananlara yargısızlıkla, kabulle, nezaket ve şefkatle yaklaşabilmek zihinsel bir beceridir.

Mindfulness hakkında daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz.

Farklı mindfulness programları olduğunu görüyorum, bunların farkı ne?

Mindfulness programlarının  ilki olan Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı’nın (Mindfulness Based Stress Reduction – MBSR) 1979 yılında bir tıp doktoru olan Prof. Dr. Jon Kabat-Zinn tarafından geliştirilmesinden sonra bir yol açılmış ve  mindfulness temelli başka programlar da yaratılmıştır.  Bu alanda farklı programlar olmakla beraber, uluslararası olarak tanınan, kanıta dayalı faydaları bilinen programlar şunlardır:

Yetişkinler için programlar:

Mindfulness Temelli Stres Azaltma – Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)

– Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi – Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

– Zıvanadan Çıkmış Bir Dünyada Huzur Bulmak – Finding Peace in a Frantic World

– Yaşam için Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi – Mindfulness Based Cognitive Therapy for Life (MBCT- Life)

– Kanser için Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi – Mindfulness Based Cognitive Therapy for Cancer (MBCT- C)

– Mindfulness Temelli Özşefkat – Mindful Self Compassion (MSC)

Çocuklar, gençler, eğitim dünyası için programlar:

– Mindfulness in Schools Project (.be ve paws programları)

– Koru Mindfulness

Bu programların hepsi temelde mindfulness yaklaşımını benimser, ancak içerikleri katılımcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiştir.  Bir programa yazılmadan önce programın içeriği hakkında bilgi almanızı ve size uygun olduğundan emin olmanızı, eğitmenin özgeçmişini incelemenizi tavsiye ederiz.

Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) programı nedir?

Mindfulness Temelli Stres Azaltma programı (Mindfulness Based Stress Reduction – MBSR) 1979 yılında bir tıp doktoru olan Prof. Dr. Jon Kabat-Zinn tarafından Massachusetts Üniversitesi (University of Massachusetts – UMass) Tıp Fakültesi bünyesinde geliştirilmiş bir grup psikoeğitim programıdır.

Mindfulness temelli programların ilki olan MBSR programında kronik ağrı, stres, kaygı, yas, öfke, üzüntü gibi gündelik hayatta uğraştığımız sıkıntılarla başa çıkabilmek için gerekli bakış açısı ve pratikleri kazanırsınız.  Bu programın ortaya çıkışı, gelişimi ve daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz.

Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi (MBCT) programı nedir?

Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi psikoeğitim programı (Mindfulness Based Cognitive Therapy – MBCT) 2002 yılında Mark Williams, Zindel Segal ve John Teasdale adlı bilim insanları tarafından Oxford Üniversitesi bünyesinde geliştirilmiş bir grup müdahalesidir. Mindfulness Temelli  Stres Azaltma programı protokolüne Bilişsel Davranışçı Terapi protokolünden teori ve uygulamaların katılması ile oluşturulmuştur.  MBCT özellikle tekrarlayan negatif düşüncelerin azaltılması, zihnin içinden çıkamama, kendi düşünceleri ile olumsuz anlamda çok meşgul olma hali, kaygı , akut depresyon, depresyonun tekrarlamasını önlemek ve kaygı bozukluğu için kullanılmaktadır.  MBCT programı hakkında daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz.

Önemli Bilgi:  Şu anda depresyon tedavisi ya da gerileme döneminde iseniz, tanı almış kaygı bozukluğunuz varsa, ilaç tedavisi ve / veya psikoterapi görüyorsanız MBCT programı sizin için uygun olabilir.

Ancak bir programa başvurmadan önce öncelikle tedavinizi düzenleyen ruh sağlığı uzmanınızı bilgilendirerek MBCT programına katılma niyetinizi söyleyin.  Ruh sağlığı uzmanınızın uygun görmesi durumunda MBCT programına katılabilirsiniz.

Zıvanadan Çıkmış Bir Dünyada Huzur Bulmak programı nedir?

Zıvanadan Çıkmış Bir Dünyada Huzur Bulmak programı (Finding Peace in a Frantic World) 2011 yılında Oxford Üniversitesi Klinik Psikoloji Profesörü Mark Williams ve Dr. Danny Penman tarafından geliştirilmiş bir mindfulness programıdır.  Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi (Mindfulness Based Cognitive Therapy – MBCT) programının “light” versiyonu olarak da anılır ve genel katılıma uygundur.   Bu program hakkında daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz.

Mindfulness spiritüel bir deneyim midir?

Mindfulness spiritüel bir deneyim değildir.  Zihnimizin psikolojik bir sürecidir.

MBSR, MBCT  ve benzeri kanıta dayalı programlarda herhangi bir dini öğreti ya da spiritüel yaklaşım öğretilmez, zihnin halleri, algı, perspektif, tutum üzerinde çalışılır.

Mindfulnessın bilimsel temelleri nelerdir?

Mindfulness üzerine pek çok bilimsel çalışma yapılmış, bilim insanları tarafından incelenmeye devam eden bir kavramdır. Bu konu ile ilgili her yıl daha fazla kanıta dayalı veriye ulaşabiliyoruz.

Uzmanlar mindfulnessın çalışma prensiplerini incelediklerinde mindfulness iki türlü etki ettiğini ortaya koymuşlardır. Öncelikle mindfulness kendi zihnimizi daha iyi tanımamızı sağlayarak fonksiyonel bir değişim sunar. Bu anlamda mindfulness kişinin inançları, tutumları, düşünceleri ve duygularını mercek altına alarak farkındalık yaratır ve bu farkındalık sayesinde kişinin yeni seçimler yapma yolu ile davranış değişikliği yaratmasını hedefler. Bu yönü ile mindfulness eğitimi diğer konuşma terapileri ve psiko-eğitimler gibi çalışır. Mindfulness yaklaşımı ile ilgili bazı çalışmalar için Oxford Üniversitesi Mindfulness Merkezi’nin araştırma sayfasına  ve Brown Üniversitesi Mindfulness Merkezi araştırma sayfasına bakabilirsiniz.

Mindfulnessın bilimsel olarak da kanıtlanmış bir diğer özelliği de düzenli bir mindfulness pratiği ile beynin sadece frontal lobda fonksiyonel süreçler olarak değil, daha derinde ve yapısal olarak da değişmesidir. Nörogörüntüleme çalışmaları, 8 haftalık meditasyondan sonra katılımcıların beyinlerinde duygusal düzenleme, planlama ve problem çözme gibi becerileri ile ilgili gri madde yoğunluğunun arttığını, stres, korku ve kaygı gibi süreçlerden sorumlu olan amigdalanın ise küçüldüğünü göstermektedir. Bu konuyla ilgili en güncel çalışmalar için Harvard Üniversitesi’nden Sara Lazar’ın çalışmalarına bakabilirsiniz.

Her iki durumda da kilit kavram beynin nöroplastisite özelliğidir.

Eskiden beynin sadece çocukluk döneminde değişebilir olduğu düşünülürdü.  Ancak artık biliyoruz ki nöronlar arası etkileşim, yani yeni sinaptik yollar açabilme ve artık işe yaramayanları temizleme özelliği yaşam boyu devam eder.  Bu beynin nöroplastisite özelliğidir.

Yeni bir şey öğrenmeyi ya da olumlu bir alışkanlık edinip, eskisini bırakmayı, farkındalık kazanıp yeni bir bakış açısı kazanabilmeyi beynin nöroplastisite özelliğine borçluyuz.  Mindfulness meditasyonu zihnin nöroplastisite özelliğini direkt etkileyerek değişim fırsatı sunar.

Meditasyon ayrıca sinir sistemimizi sakinleştirerek nöroplastisiteyi olumsuz etkileyen stres seviyemizi düşürür.  Bir noktaya kadar stres bizim için olumludur, yeni bir şey öğrenmemizi, gelişebilmemizi sağlar.  Aşırı stres altında zihin yeni bir şey öğrenmek, yani nöroplastisite özelliğini çalıştırmak yerine koruma moduna geçer ve otomatik kalıplarına sığınmayı seçer.  Stresin azalması allostatik yük dediğimiz ve sistemimizde sürekli biriken stresin yol açtığı fiziksel yıpranmayı azaltır.

Bütün oturumlara katılmak şart mı?

Yeni bir beceri öğrenirken kendinizi bu yeni sürece ne kadar çok adarsanız edindiğiniz beceri de o kadar kalıcı olur.  Ayrıca her hafta yeni bir konu işlenip egzersizler yapıldığından tüm oturumlara katılmak sizin için yararlı olacaktır. Ancak herhangi bir oturuma katılamama durumunda katılımcı kitapçığından konuyu takip edip egzersizlerinizi yine de yapabilirsiniz. Eğitmenle görüşüp kaçırdığınız oturumun ana noktaları özetlemesini ve öğrenmenize yardımcı olmasını her zaman isteyebilirsiniz.

Sertifikalı programlarda sertifika alabilmek için en az 6 oturuma katılmak gerekir.

Mindfulness ne gibi faydalar sağlar?

Aşağıdaki liste 8 haftalık MBSR programının sonunda katılımcıların değişim gördüklerini söyledikleri, bir kısmı bilimsel olarak da kanıtlanmış faydalardır. Ancak herkes farklıdır ve herkes farklı kazanımlar elde edebilir.

 • Kendi zihninin tanımak, otomatik davranış kalıplarını farketmek
 • Bedende biriken stres yükünün yarattığı fiziksel yıpranmanın azalması
 • Dürtüselliğin ve duygusal reaktivitenin azalması
 • Dikkat ve odaklanma becerilerinde artış
 • Problem çözme ve karar verme becerisinde gelişme
 • Kişisel stres kaynaklarını anlama, stresle başa çıkma becerisi
 • Tekrarlayan negatif düşüncelerde azalma
 • Zihindeki eleştirel ve sürekli konuşan sesin sakinleşmesi
 • Kaygılı durumlarda keni kendimizi sakinleştirebilme
 • Sinir sisteminin sakinleşmesi
 • Beden farkındalığı ve bedenle olan ilişkinin değişmesi, olumlu beden algısı
 • Duygusal yemek yeme ataklarında iyileşme
 • Kronik ağrı, uykusuzluk, psikosomatik rahatsızlıklar gibi şikayetlerde azalma
 • Tansiyonun düşmesi, kortizol hormonunun dengelenmesi
 • Olumsuz alışkanlıkların değiştirilebilmesi ve olumlu alışkanlıklar edinebilmede istikrar
 • Çevremizdeki insanları ve olayları daha iyi algılayabilme
 • Hem kendi hem de başkalarının duygu dünyasına dair duygu repertuarının genişlemesi
 • Zor duygularla da kalabilme, kendimizi yıpratmadan da başa çıkabilme becerisi
 • Zorlayıcı duygu ve durumlarla kendimize anlayış ve nezaketle yaklaşabilme
 • Yas, kayıp, hastalık gibi zorlayıcı tecrübeleri daha az yıpranarak karşılayabilme
 • Kabul, sabır, çabasızlık, güven, bırakabilmek gibi tutumları hayatın içine taşıyabilme
 • Kriz durumlarından sonra hızlıca toparlanabilme
 • Kendine ve başkalarına karşı daha duyarlı ve şefkatli yaklaşabilme
 • Bağ kurma kapasitesinin artması, anlamlı ilişkiler kurabilme becerisi
 • Genel olarak yaşam tatmininde ve memnuniyette artış

Mindfulness ve psikolojinin ilgisi ne?

Mindfulness zihnin halleri ve tutumlarla ilgilidir ve psikoloji de bu halleri ve tutumları araştırır, inceler ve müdahalelerde bulunur.

Mindfulness pek çok farklı psikolojik müdahale içinde yer bulmuştur.  Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT), Şefkat Odaklı Terapi (Compassion Focused Therapy) ve Diyalektik Terapi mindfulness ve şefkat yaklaşımlarını temel alan psikolojik müdahale yöntemlerinden bazılarıdır.  Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) ve Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi (MBCT) terapi yöntemleri değildir ancak beceri kazandırmaya yönelik psikoeğitim programları ve terapötik etkileri olan koruyucu ruh sağlığı müdahaleleridir.

Mindfulness ve şefkat, özşefkat gibi kavramların ilgisi ne?

Mindfulness kavramı modern dünyaya budist felsefeden geçmiştir.  Budist felsefede mindfulness dediğimiz zaman aslında farkındalık ve şefkat birbirinden ayrılmaz, beraber ele alınır ve budizmde bu iki kavram için  bir kuşun iki kanadı” tabiri kullanılır.  Mindfulness öğretisine göre farkında olma hali olanı olduğu gibi, berrak bir şekilde görmeyi ve anlamayı anlatır.  Şefkat ise gördüğümüz ve anladığımız şeylere nezaket ve dostlukla yaklaşabilme becerisidir. Mindful olma, yani bilgece farkında olma hali, farkındalıkla şefkati dengeli bir şekilde kullanmaktır.

Modern psikoloji yaklaşımlarına da baktığımız zaman Şefkat Odaklı Terapi ekolünde özellikle kendi kendini eleştirme hali yüksek, utanç ve suçluluk duygusu yaşayan insanlara varoluşsal ve insancıl bir şekilde yaklaşıldığını görürüz.  Şefkat odaklı yaklaşımlar farkındalık çalışmaları ile birleştirildiğinde aşırı eleştirel, mükemmeliyetçi, yargılayıcı olmak gibi insanı oldukça zorlayan ve tüketici olan hallere, utanç ve suçluluk duygusunun getirdiği sıkıntıya etkili olurlar.

Bütün bu sebeplerden dolayı MBSR ve MBCT programları içinde şefkat ve öz şefkat konuları çalışıldığı gibi Mindfulness Temelli Öz Şefkat Programı adı ile ayrı bir 8 haftalık program da vardır.

Mindfulness bana uygun olur mu?

Belirli bazı durumlar dışında mindfulness programlarına herkes katılabilir.  Mindfulness pratiği yapan insanlar yaşam kalitelerinde artış olduğunu, daha huzurlu, iyi ve yeterli hissettiklerini, stresli ve kaygılı durumlarla daha iyi başa çıkabildiklerini söylemişlerdir.  Ancak herkes aynı değildir ve her yöntem her insana uygun olmayabilir.  Mindfulnessın size uygun olup olmadığını eğitmenle bir ön görüşme yaparak değerlendirebilirsiniz.

Eğer tanı almış herhangi bir fizyolojik ya da psikolojik rahatsızlığınız varsa, halihazırda bir tedavi veya terapi sürecindeyseniz, kullandığınız ilaçlar varsa bu durumu ön görüşme sırasında eğitmen ile paylaşın.  Bu programlar tedavi ve terapi sürecine olan kişiler için dahi güvenlidir ama sizin özel durumunuzu eğitmenle beraber değerlendirmeniz, doktor veya terapistinize de bilgi verip programa katılma niyetinizi söylemeniz bedensel ve ruhsal sağlığınız için önemlidir.

Çok stresli ve gerginim mindfulness bana yardımcı olur mu?

Evet, MBSR (Mindfulness Temelli Stres Azaltma) özellikle toksik ve zorlayıcı stres, kaygı, gerginlik gibi sıkıntılarla başa çıkmak için yaratılmış bir programdır.  Programa katılanlar kendi kişisel stres ve kaygı kaynaklarını anlamak, bunlarla daha iyi başa çıkabilmek için gerekli becerileri kazanırlar.  Toksik stres uzun vadede allostatik yükü, yani bedenin strese uyum sağlamak zorunda kalarak maruz kaldığı yıpranmayı, arttırarak bizi hem fiziksel hem de psikolojik rahatsızlıklara karşı daha savunmasız hale getirir.  Bu nedenle bize stres yaratan durum ve süreçleri farketmek, bunlarla başa çıkmak için gerekli becerileri kazanmak sağlığımız için atacağımız önemli bir adım olabilir.

Programlar neden 8 hafta?

MBSR, MBCT ve benzeri programlar beceri kazandırma programlarıdır ve herhangi bir beceriyi kazanabilmek için belirli bir süre boyunca çalışmak ve tekrar etmek gerekir. Bu nedenle mindfulness programlarında her hafta yeni bir konunun işlenip egzersizlerin yapıldığı, deneyimsel öğrenme şeklinde ilerleyen 8 haftalık bir süreç takip edilir. Mindfulness becerisini kazanmayı yeni bir dil öğrenmek gibi düşünebilirsiniz. Tıpkı yeni bir dil öğrenir gibi bu yeni beceriyi öğrenmek için de zamana ihtiyaç vardır.

Şu anda psikoterapi görüyorum, mindfulness benim için uygun mu?

Mindfulness psikoterapi sürecine destek olan iyi bir ek uygulama olabilir. Eğer psikoterapi sürecindeyseniz ve bir mindfulness programına katılmak istiyorsanız öncelikle psikoterapi tedavinizi düzenleyen ruh sağlığı uzmanınızı bilgilendirerek katılmak istediğiniz programın süresi, içeriği, eğitmenin yaklaşımı hakkında bilgi verin.  Ruh sağlığı uzmanınızın uygun görmesi durumunda, eğitmeni de devam eden psikoterapi süreciniz hakkında bilgilendirerek bir mindfulness programına katılabilirsiniz.

Depresyon tanım var, antidepresan kullanıyorum, daha önce depresyon geçirdim, antidepresan kullandım, mindfulness bana uygun mu?

Evet, Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) ve Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi (MBCT) programlarının ikisi de sizin için uygun olabilir.  Özellikle MBCT programı Oxford Üniversitesi bilim insanları tarafından depresyonun tekrarlamasını önlemek amacıyla yaratılmış bir programdır ve depresyonun tedavi protokolünde yeri olan etkili bir psikoeğitim müdahalesidir.

Öncelikli olarak tedavinizi düzenleyen ve takip eden ruh sağlığı uzmanına danışıp katılmak istediğiniz mindfulness programının içeriği ve eğitmenin yaklaşımı hakkında bilgi verin.  Ruh sağlığı uzmanınızın uygun görmesi durumunda, eğitmeni de kendi rahatsızlık öykünüz hakkında bilgilendirerek, sizin öykünüze sahip biri ile çalışmak konusunda bilgili ve deneyimli bir mindfulness eğitmeni ile mindfulness çalışabilirsiniz.

Şu anda akut dönemde değilseniz MBCT ya da MBSR programı yine sizin için uygun olabilir ve depresyonun tekrarlaması konusunda önleyici olabilir.   Ancak öncelikle tedavinizi düzenleyen ruh sağlığı uzmanınızı bilgilendirerek mindfulness eğitimine katılma niyetinizi söyleyin.  Ruh sağlığı uzmanınızın uygun görmesi durumunda MBCT programına katılabilirsiniz.

Travma geçmişim, travma sonrası stres bozukluğum var, mindfulness bana uygun olur mu?

Mindfulness beden zihin bütüncül odaklı bir müdahale şekli olduğundan kompleks travma, gelişimsel travma, travma sonrası stres bozukluğu gibi durumlar için oldukça etkili olabilir ancak mindfulness egzersizlerinin travmaya uygun bir şekilde uyarlanması ve bu alanda bilgili ve deneyimli bir eğitmen ile çalışılması gerekmektedir.  Beden odaklı çalışmalar eğer doğru uygulanmazsa travma geçmişi olanlar için travma tetikleyici ve yeniden travma yaratıcı bir etkiye sahip olabilirler.

Travmaya duyarlı mindfulness bu konuda bilgili ve deneyimli bir eğitmenin travma geçmişi olan kişiler için onların hassasiyetine ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde mindfulness pratiklerini düzenlenmesine verilen isimdir.  Eğitmenin size özel düzenleme yapabilmesi için yaşadığınız travmatik olaylar hakkında bilgilendirilmesi önemlidir.

Eğer travma geçmişiniz varsa öncelikli olarak bu alanda deneyimli bir ruh sağlığı uzmanına başvurmanızı tavsiye ederiz.  Ruh sağlığı uzmanınızı katılmak istediğiniz mindfulness programının içeriği ve eğitmenin yaklaşımı hakkında bilgilendirin.  Ruh sağlığı uzmanınızın uygun görmesi durumunda, eğitmeni de yaşadığınız travmatik süreç hakkında bilgilendirerek, travmaya duyarlı mindfulness uygulamaları konusunda bilgili ve deneyimli bir mindfulness eğitmeni ile mindfulness çalışabilirsiniz.

Panik atağım, kaygı bozukluğum var, mindfulness bana uygun olur mu?

Kanıta dayalı mindfulness programları (MBSR, MBCT) psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde de yeri olan psikoeğitim müdahaleleridir ve size yardımcı olabilir.  Ancak eğer bir psikolojik rahatsızlığınız olduğunu düşünüyorsanız öncelikle bir ruh sağlığı uzmanına başvurun. Eğer zaten tanı almış bir psikolojik rahatsızlığınız varsa yine bir ruh sağlığı uzmanına başvurarak katılmak istediğiniz mindfulness programının içeriği, eğitmenin yaklaşımı hakkında ruh sağlığı uzmanınızı bilgilendirin.  Ruh sağlığı uzmanınızın uygun görmesi durumunda bir mindfulness programına katılabilirsiniz.

Sessizlik Günü nedir?

MBSR, MBCT ve benzeri programlar beceri kazandırma programlarıdır ve herhangi bir beceriyi kazanabilmek için belirli bir süre boyunca çalışmak ve tekrar etmek gerekir. Bu nedenle mindfulness programlarında her hafta yeni bir konunun işlenip egzersizlerin yapıldığı, deneyimsel öğrenme şeklinde ilerleyen 8 haftalık bir süreç takip edilir. Mindfulness becerisini kazanmayı yeni bir dil öğrenmek gibi düşünebilirsiniz. Tıpkı yeni bir dil öğrenir gibi bu yeni beceriyi öğrenmek için de zamana ihtiyaç vardır.

Eğitim programı nasıl işliyor?

Tam sessizlikte vakit geçirmek mindfulness pratiğinin önemli bir parçasıdır.  Sessizlik inzivaları gündelik hayatın akışından uzaklaşmamızı sağlayarak mindful olma becerimizi  derinleştirir.  Çoğumuz hayatı boyunca gerçekten hiç sessiz kalmamışızdır. Her zaman için zihnimizi oyalayacak sohbet, kitap, televizyon, bilgisayar, cep telefonu gibi aktivitelerle vakit geçiririz. Gerçek sessizlikte ise zihni oyalayacak bütün sesler susar ve böylece kendimizle kalmamız, kendimizi bulmamız için değerli bir alan açılır. Bu nedenle mindfulness programlarının içinde sessizlik günü pratiği yapılır. Bu sessizlik gününde konuşmaz, cep telefonu, bilgisayar, televizyon, kitap gibi bizi oyalayabilecek şeylerle ilgilenmez ve tamamen kendi üzerimizde çalışırız.

8 haftalık programı bitiren kişilerin bir sonraki adım olarak 2 – 10 günlük bir sessizlik inzivasına gitmeleri tavsiye edilir.

Mindfulness çalışmasının uygun olmadığı durumlar var mıdır?

Mindfulness temelli kanıta dayalı eğitimler ve terapiler pek çok farklı durum için o duruma özel eğitim almış eğitmen ve ruh sağlığı uzmanı tarafından uygulanabilir ancak lütfen aşağıdaki bilgilere bakarak kendi özel durumunuzu değerlendirin. Aşağıdaki durumlardan biri size uyuyorsa ancak yine de eğitime katılmak istiyorsanız eğitmene durumunuzu anlatmanız çok önemlidir. Eğitmen durumunuzu daha iyi anladıktan sonra size katılımınız konusunda tavsiye verebilir.

Özel değerlendirmeye bağlı durumlar:

Bu durumlardan biri sizi tanımlıyorsa kendi özel durumunuz hakkında eğitmeni ve kendi ruh sağlığı uzmanınızı veya doktorunuzu bilgilendirerek ve öncelikle ruh sağlığı uzmanınızın ve / veya doktorunuzun uygun görmesi durumunda MBSR programına katılabilirsiniz.

  • Alkol ya da uyuşturucu bağımlılığı tedavi süreci
  • Depresyon tedavi süreci
  • İntihara teşebbüs geçmişi, intiharla ilgili düşünceler
  • Sosyal kaygı bozukluğu
  • Daha önce müdahale edilmemiş ağır çocukluk travmaları
  • Post travmatik stres bozukluğu
  • Yakın zamanda yaşanmış önemli bir hayat krizi (ölüm, boşanma, ayrılık, hastalık teşhisi, kaza)
  • Tedavisi devam eden ağır bir hastalık süreci

Önemli Bilgi:  Bazı eğitmenler yukarıda saydığımız durumlardaki kişilerle çalışabilecek eğitim, beceri ve deneyimde olabilirler, bazıları da olmayabilir. Yukarıdaki durumlarda mindfulness eğitmeninin aynı zamanda bir ruh sağlığı uzmanı olması gerekir. Bu nedenle eğitmen özgeçmişini dikkatlice incelemenizi, eğitmene bu alanlardaki deneyimini sormanızı ve değerlendirmenizi öyle yapmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca eğitimlere başvururken istenilen tüm bilgileri eksiksiz doldurmanız,  ve size özel durumları eğitmenle paylaşmanız sağlığınız için önemlidir.

Uygun olmayan durumlar:

Şu andaki mindfulness araştırmaları ve uygulamaları çerçevesinde, bu durumlardan biri sizi tanımlıyorsa MBSR, MBCT ve benzeri mindfulness temelli  programına katılmanız uygun değildir ve mindfulness çalışması durumunuzu daha kötü yapabilir:

  • Şizofreni
  • Psikoz ve psikotik bozukluklar
  • Disosiyatif bozukluk, depersonalizasyon, derealizasyon

Mindfulness yoga mı?

Mindfulness belirli bir tutumla farkında olma halidir. Yoga, Tai Chi, Qiogong gibi farkındalıkla yapılan beden çalışmaları mindful olma halini, yani belirli bir tutumla farkında olmayı geliştiren çalışmalardır ve mindfulness eğitiminin bir parçası olarak kullanılırlar.

Meditasyon zaten yapıyorum, mindfulness programları benim için uygun mu?

Uzun süredir meditasyon yapıyor olsanız dahi bu kurstaki meditasyon dışındaki egzersizler, konu aktarımları ve grup paylaşımından faydalanabilirsiniz. Mindfulness eğitimlerindeki dönüştürücü etki konunun kendisinden olduğu kadar grup içinde yapılan paylaşımlardan da gelir.  Ayrıca pek çoğumuz meditasyonun faydalı olduğunu bilsek bile düzenli bir şekilde yapacak motivasyonu ve sürekliliği sağlayamayız.  Grup içinde olmak pratiğinizin düzenli olması ve derinleşmesi için faydalı olabilir.

Meditasyonun rahatlatıcı olduğunu duydum, bu programlar beni rahatlatacak mı?

Meditasyon pek çok insan için rahatlatıcı bir deneyimdir çünkü çoğu zaman zihinlerimiz o kadar yoğun ve yorgundur ki meditasyon yapmak için mola vermek, günlük hayat koşuşturması dışında farklı bir şeye odaklanmak bile rahatlatıcı gelir. Farkındalık meditasyonunun amacı aslında rahatlamak değildir, aksine dikkat ve odaklanma gerektirir çünkü zihni dikkat ederek dönüştürmeyi amaçlar. Ancak yine de zihni bu şekilde yöneltmek çoğu zaman rahatlatıcı ve dinlendirici gelir.

Meditasyon yapmak şart mı?

Evet. Mindfulness eğitiminden elde edeceğiniz fayda ancak meditasyon ve diğer meditatif çalışmaları yaparsanız gerçekleşir.  Bunu şuna benzetebiliriz:  Spor hakkında konuşabiliriz ama hakkında konuşarak spor yapmış olmayız. Meditasyon tıpkı spor örneğinde olduğu gibi zihni ve sinir sistemini belirli bir şekilde çalıştırmak ile ilgilidir ve fayda sağlamak için bizzat yapmak gerekir.

Pek çoğumuz meditasyon yapmak konusunda çeşitli ön yargılara sahip olabiliriz. Meditasyonu mistik ya da spiritüel bulabiliriz, meditasyon deyince aklımıza belki de belirli bir şekilde oturan, davranan, hayattan elini ayağını çekmiş, inzivaya çekilmiş biri gelebilir ve bunun bize göre olmadığını düşünebiliriz.  Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) programını oluşturan Prof.  Dr. Jon Kabat-Zinn  meditasyonun zihinsel ve bedensel faydalarını  “hayattan uzaklaşmadan farkındalıkla ve huzurla yaşamak mümkün” inancı ile tasarlamıştır. İnaçlarınızdan ve yaşam şeklinizden bağımsız olarak, her ne iş yapıyorsanız, nasıl bir hayat tarzınız olursa olsun mindfulness pratiklerini yapabilirsiniz.

Eğitimlerimizde belirli bir tür meditasyon olan farkındalık meditasyonunu basit ve anlaşılır bir şekilde öğrenip günlük hayatın bir parçası haline getirmeyi, bu yolla sinir sistemini sakinleştirmeyi, olumsuz düşünce döngülerini azaltmayı, olaylarla başa çıkabilecek esnek bir bakış açısı kazanmayı hedefleriz.

Meditasyon yapmayı bilmiyorum yine de eğitimlere katılabilir miyim?

Evet daha önce bu konuyla ilgili hiçbir deneyiminiz yoksa bile mindfulness programları sizin için uygundur. Öğrenmeye açık olmak ve isteklilik yeterlidir.

Mindfulness meditasyon mu?

Mindfulness belirli bir niyet ve tutumla farkında olma halidir.  Meditasyon mindful olma yani belirli bir şekilde farkında olma halini geliştirmek için kullandığımız temel araçtır. Ancak mindfulness eğitimleri sadece meditasyondan ibaret değildir, meditasyon dışında egzersizler, konu anlatımı ve grup paylaşımı da yapılır.

Meditasyon spor gibi geniş bir kavramdır ve pek çok türü vardır. Mindfulness programlarında belirli bir meditasyonu türünü çalışıyoruz. Bu meditasyon türü herkes tarafından öğrenilip yapılabilen, özel bir oturuş şekli ya da inanç gerektirmeyen, spiritüel olmayan, faydaları kanıta dayalı bir şekilde kanıtlanmış bir zihin egzersizi türüdür.

Mindfulness Budizm mi?

Mindfulness kavramı içinde olan dikkat, niyet, algı, kendinin ve çevrenin farkındalığı ve bunlara karşı duyarlı, kabullü ve şefkatli olma gibi konu ve tutumları pek çok spiritüel ve felsefi yaklaşımda görürüz.  Budist öğreti de bu kavramları en çok çalışmış, üzerine düşünmüş ve aktarmış olan öğretilerin başında gelir.

Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) programını yaratan Prof. Dr. Jon Kabat-Zinn budist öğreti içinden bazı kavramları alarak bir protokole oturtmuş, herhangi bir öğretiye bağlı olmaksızın herkes tarafından kullanılabilecek bir hale getirmiştir.  Kabat-Zinn’in yarattığı 8 Haftalık MBSR Programı hakkında daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz.

Kabat-Zinn’in açtığı bu yoldan başka bilim insanları ve ruh sağlığı uzmanları da ilerlemiş, farkındalık ve şefkat gibi budist felsefede sıkça konuşulan kavramları psikoloji, terapi ve iletişim dünyasına taşımışlardır.

Ücret ne kadar?

Her mindfulness programının ücreti içerik ve eğitimciye göre farklı olabilir. İlgilendiğiniz programın ücretini o eğitimin etkinlik sayfasından,  info@mindfulnesshareketi.com adresinden ya da 0549 811 77 30 numaralı telefondan bize ulaşarak öğrenebilirsiniz.

Mindfulness Hareketi olarak herkesin mindfulness eğitimini alabilmesini desteklemek için 8 haftalık gruplarda muhakkak çeşitli indirimler ve ihtiyaç bazlı burslar veriyoruz. Şu anda düzenli bir geliriniz yoksa ama yine de bir programa katılmak istiyorsanız bursluluk talebiniz için lütfen bize yazın.

Sertifika veriyor musunuz?

Evet, sertifikalı programlarda (MBSR, MBCT, Çılgın Bir Dünyada Huzur Bulmak) 8 hafta sonunda en az 6 hafta eğitime devam etmiş katılımcılara sertifika verilir. Bu sertifika eğitmenlik sertifikası değildir ancak daha sonra eğitmen olmak isterseniz almanız gereken eğitim ön koşulunu sağlar (MBSR ve MBCT programları için)

Eğitimi kim veriyor?

Mindfulness Hareketi platformunda eğitim veren eğitmenler kendi alanlarında eğitimli, yetkin ve akredite eğitmenlerdir.

Her program ile ilgili detaylı bilgileri ve o programı veren eğitmenin özgeçmişini eğitim detay sayfasında görebilirsiniz.

Bir Sorunuz mu Var